Leveren aan huis/opsturen:

Uw bestelling wordt gratis bij u thuisbezorgd in regio Meetjesland/Waasland.

In België gratis levering bij bestellingen boven de € 180 BTW inbegrepen.

 

Indien u met betaal-App betaalt, wordt uw bestelling met een orderwaarde boven de € 180 gratis thuisbezorgd. In de overige gevallen betaalt u € 10 aan bijdrage in de bezorgkosten. Bestellingen worden binnen 5-7 werkdagen thuisbezorgd. 

Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Afhalen mogelijk?

De bestellingen kunnen worden afgehaald na afspraak. (te Eeklo of Evergem of de Klinge (B)

Bezorging is mogelijk in heel Europa. (vraag onze tarieven voor transport buiten België)

Hoe kan ik de wijn retour zenden?

Indien u een wijn wilt retourneren, plannen wij voor u een retouropdracht in bij DPD. Dit verzoek kunt u indienen door het contactformulier in te vullen. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij in overleg met u een datum plannen wanneer de wijn retour gehaald kan worden. Wij dienen dit minimaal 48 uur van te voren aan DPD door te geven. Het retourneren is kosteloos.

Voorwaarden bij het retourneren:  

 • U mag uw bestelling (of een deel daarvan) binnen veertien dagen na ontvangst retourneren zonder opgave van redenen.
 • Het is alleen mogelijk om wijn in de originele ongeopende doos te retourneren. Mocht blijken dat de geretourneerde wijn bij ontvangst in ons magazijn niet in de originele ongeopende doos is verpakt, dan wordt € 0,50 extra per fles in rekening gebracht.

Betaling is als volgt mogelijk:

✓ Factuur na ontvangst van de wijnen vanaf € 180/BTW inbegrepen

✓ Bancontact-betaal App: Gratis thuisbezorgd vanaf € 180/BTW inbegrepen -

✓ Credit card: Master Card en Visa

 

Wettelijke bepalingen

De website en de inhoud www.kovino.be is de exclusieve eigendom van Wijnimport Kovino B.V.gehuisvest in Eekl.

Intellectuele eigendomsrechten

De website www.kovino.be is beschermd door het auteursrecht en is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken.

De auteursrechten komen Wijnimport Kovino B.V.toe. De concepten die de basis vormen van www.kovino.be, de teksten, design, software, beelden, logo’s, tekeningen, foto’s, films, routines en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en bekomen Wijnimport Kovino B.V.toe. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijnimport Kovino B.V.de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, openbaar te maken, te verkopen of anderszins over te dragen, te distribueren of te verzenden onder om het even welke vorm (electronisch, mechanisch of anderszins).

De inhoud van de database is beschermd door een sui generis recht die aan de uitgever toe laat om elke overname en/of herbruiken van heel de inhoud of een deel er van te verbieden. Elke inbreuk op deze rechten is bedrieglijke namaak en kan resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures volgens Belgisch recht.

Inhoud Kwaliteit van de gegevens: Wijnimport Kovino B.V.spant er zich voor in om de meest exact mogelijke informatie te bieden. Desondanks kan Wijnimport Kovino B.V.geen garantie bieden voor de correctheid en de volledigheid van de gegevens die ter beschikking worden gesteld van de gebruikers van www.kovino.be en staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie.

Inhoud van de beoordelingen: De beoordelingen, nota’s, appreciaties, evaluaties, scores, tags, prijsindicaties, verkoopvoorwaarden, enz… zijn gekoppeld aan wijnen en/of wijnplaatsen. De inhoud van deze verschillende delen met gegevens weerspiegelen dus de mening van de auteur hiervan en in geen geval van Wijnimport Kovino B.V.De moderator van Wijnimport Kovino B.V.spant er zich voor in om racistische of ongeschikte publicaties op de website te verhinderen. In geen enkel geval zullen de meningen van de gebruikers gefilterd worden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens Wijnimport Kovino B.V.zamelt enkel die persoonsgegevens in die u meedeelt, zoals: voornaam, naam, postadres en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend ingezameld aan de hand van de elektronische formulieren die u invult wanneer u bijvoorbeeld: - inschrijft op een informatiebrief, - informatie vraagt, - een dienst gebruikt die op onze website wordt aangeboden. De gegevens die via deze formulieren worden meegedeeld, worden in de bestanden van Wijnimport Kovino B.V.opgenomen. Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en u in te lichten over de andere producten, diensten en promoties van Wijnimport Kovino B.V.en van zijn partners. Met uw voorafgaande toestemming sturen we u commerciële informatie betreffende nieuwe producten of promoties. U kunt ons op elk ogenblik meedelen dat u dergelijke berichten niet langer wil ontvangen. U stemt ermee in dat Wijnimport Kovino B.V.alle persoonsgegevens die u via e-mail of een ander middel meedeelt, voor de hoger vermelde doelstellingen inzamelt, bewaart en/of gebruikt.

Uw rechten betreffende de persoonsgegevens die we inzamelen

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid, alsook het recht om het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken. We nodigen u uit om elke wijziging van uw persoonsgegevens op onderstaand adres mee te delen naar onze contactgegevens. In functie van de inhoud van uw verzoek zullen we uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen. Indien u uw persoonsgegevens wil raadplegen, indien u wilt dat uw persoonsgegevens uit ons bestand worden geschrapt, of indien u zich tegen het gebruik van uw persoonsgegevens verzet, kan u ons schriftelijk inlichten op de adresgegevens.

Het gebruik van 'Cookies' door wijnimport Kovino B.V.

Onze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website in grote mate. Wijnimport Kovino B.V.gebruikt deze enkel om uw onlinegebruik aangenamer te maken. We kunnen ze gebruiken voor een onthaal op maat of om u op de hoogte te houden van de resultaten van de wedstrijden waaraan u deelnam. Indien u de instellingen van uw browser niet wil wijzigen om de cookies te ontvangen, zullen bepaalde delen van de website misschien niet toegankelijk zijn voor u.

Links naar andere sites

De links naar sites die niet door Wijnimport Kovino B.V.worden geëxploiteerd, worden louter ter informatie aangeboden. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Wijnimport Kovino B.V.kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of de operator van deze sites. Aangezien de verschillende restaurants die op deze site staat niet de eigendom zijn van Wijnimport Kovino B.V. Wijnimport Kovino B.V., exploiteren de eigenaars soms ook een eigen site, zonder enige controle van Wijnimport Kovino B.V.. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Wijnimport Kovino B.V.kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van deze sites of microsites.

 

Alle facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 50,- en een nalatigheidsinterest. Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden acht dagen na factuurdatum. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waarin onze firma is gevestigd bevoegd. De goederen blijven eigendom van wijnimport Kovino B.V. KoKÔViN tot de volledige betaling van de factuur.

 

Privacyverklaring

 

 1. Inleiding

Wijnimport Kovino B.V. verwerkt op dagelijks informatie over personen. Wijnimport Kovino B.V.houdt zich daarbij aan de wet. Wijnimport Kovino B.V.  respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Wijnimport Kovino B.V. verwerkt en voor welke doeleinden.

 

Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Wijnimport Kovino B.V. gevestigd in de Essenstraat 11, te Eeklo, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 1. Persoonsgegevens

Wijnimport Kovino B.V.  verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. 

 

Wijnimport Kovino B.V. account

U kunt een Wijnimport Kovino B.V. account aanmaken, genaamd "wijnimport Kovino B.V. Account". Op die manier zijn bestellingen en informatie aanvragen bij een vervolgverzoek gemakkelijk te maken, aangezien wij u niet nogmaals om uw gegevens hoeven te vragen.

Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailgegevens. Deze persoonsgegevens worden in onze database bewaard.

Voor uitgebreide informatie over verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van www.kovino.be. 

 

Social media

Wijnimport Kovino B.V. is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook. gebruikt social media plugins op haar website. Wanneer u op een van deze knoppen klikt en u zich registreert met uw social media account, wordt informatie gedeeld met de social media website en mogelijk getoond op uw profiel. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op de websites en/of apps van sociale media gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Prijsvragen en acties

Wijnimport Kovino B.V. organiseert vaak degustaties en acties. Indien u reageert op een degustatie en/of een actie, vragen wij naar uw naam, adres en e-mailadres. Uw gegevens worden gebruikt om de prijswinnaars op de hoogte te stellen, de actie uit te voeren en de respons op de actie te meten.

Sollicitatieprocedure

Wijnimport Kovino B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Wijnimport Kovino B.V. uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen. 

Werknemers

Wijnimport Kovino B.V. verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het personeelshandboek van de entiteit waarvan u werkzaam bent.

 1. Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Wijnimport Kovino B.V. , behalve in een van de volgende omstandigheden.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze transport-leveranciers.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Wijnimport Kovino B.V. maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

 1. Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. U kunt bijvoorbeeld een Wijnimport Kovino B.V. account aanmaken, zoals hiervoor in paragraaf 2 is toegelicht. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt (eventueel via uw account) zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

 1. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Wijnimport Kovino B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit België naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als België. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen binnen de EER.

 1. Cookies

De website van Wijnimport Kovino B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Typen cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies.

Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
 • de zoekwoorden die u gebruikt;
 • welk platformtype u heeft gebruikt;
 • vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen.

Tracking cookies

Dit zijn cookies die wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen.

Advertentiecookies

Wij maken geen gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

 U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

 1. Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevensuitwissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken. 

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in een of meer van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wilt u van een of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Wijnimport Kovino B.V. zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. 

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 1. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Wijnimport Kovino B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden. 

 1. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure.

 1. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd. 

Versie maart 2020


Afdrukken   E-mailadres